REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ od 1.04.2024

Uczestnictwo i korzystanie z pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PORZĄDEK

 1. Na planowane zajęcia przychodzimy punktualnie. W przypadku spóźnienia się nadal obowiązuje godzina zakończenia spotkania.
 2. Każdy korzystający z pracowni przygotowuje i sprząta swoje miejsce pracy.
 3. Po zakończeniu pracy porządkujemy stanowisko pracy w ramach czasu przeznaczonego na zajęcia, spotkanie.
 4. Każdy uczestnik zajęć, używając narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zobowiązany jest korzystać z nich zgodnie z ich przeznaczeniem i według zasad określonych przez instruktora. 
 5. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest umyć lub wyczyścić narzędzia, deski, toczki, wałki, pędzle, foremki, podkładki i inne używane przez siebie przedmioty a następnie odłożyć na miejsce.   
 6. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego używania narzędzi uczestnik zobowiązuje się pokryć ich koszt z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczenia. 
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest zawsze pamiętać o zabezpieczaniu otwartej gliny owijając ją folią. Drobne kawałeczki gliny należy wsypać do kubełka z resztkami gliny. 
 8. Wszystkie prace muszą być podpisane przed pozostawieniem ich w pracowni. Nie podpisana praca ulegnie zniszczeniu lub pozostanie we własności pracowni.
 9. Wszystkie prace po szkliwieniu muszą być przetarte od spodu na 0,5 cm wysokości, gąbką lub szmatką.
 10. Prace wykonywane w pracowni NIE MOGĄ być wyższe niż 20 cm i szersze niż 20 cm. Wszelkie większe prace wypalone zostaną po uzgodnieniu z instruktorem, ustalanej indywidualnie dopłaty do wypału i ewentualnej dopłaty dotyczącej zużycia szkliw, farb itp. 

OSTROŻNOŚĆ

Pod żadnym pozorem nie dotykamy żadnej pracy, która nie jest naszą własnością. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac by nie uszkodzić pracy innych osób.

WYPALANIE W PIECU

 1. Piec jest włączany gdy jest wystarczająca ilość prac, która wypełnia piec.
 2. Wypał prac wykonanych podczas odpłatnych zajęć jest wliczony w koszt zajęć.
 3. Wypał innych prac podlega osobnemu regulaminowi (patrz poniżej). 

ODBIÓR PRAC

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pracowni wykonane prace muszą zostać odebrane do 30 dni po otrzymaniu powiadomienia SMS-em lub e-mailem na podany przez siebie kontakt. Po tym czasie zostaną zutylizowane albo przejdą na własność pracowni.

PŁATNOŚCI 

Cena podana na stronie Facebook Marymika Ceramika obejmuje materiały: glinę – do 1 kg (kolejny kilogram gliny 15 zł), używanie narzędzi i pomocy, pomoc instruktora, jednokrotny wypał na biskwit i jednokrotny wypał pracy ze zdobieniem / wykończeniem (szkliwo, angoba, itp).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie stosowania się do poleceń instruktora.
 2. Podczas trwania zajęć w pracowni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.  
 3. Wszelkie niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy zgłosić natychmiast do osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Pędzle po szkliwieniu, narzędzia po glinie itd. należy zmywać wstępnie w wiaderku, dopiero potem pod bieżąca wodą. Po myciu należy je odłożyć na miejsce.
 5. Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać. Szlifujemy  zmoczonym papierem ściernym, a pył usuwamy wilgotna ściereczką. 
 6. Szkliwa to substancja chemiczna. W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem należy natychmiast przemyć to miejsce wodą.

REGULAMIN USŁUG WYPALANIA CERAMIKI

Regulamin i cennik obowiązują od dnia 01.04.2024 r.

1. Gdzie przynieść prace?

Prace przynosimy do pracowni na ul. Toeplitza 2 w Warszawie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

2. Jak przygotować prace?  

W przypadku wypału na biskwit prosimy o przynoszenie podsuszonych prac.

W przypadku szkliwionych prac, prosimy o wyczyszczenie prac od spodu i na 0,5 cm od podstawy. Wyjątkiem są prace, które mają stać na specjalnych podstawkach lub być zawieszone na drutach. Taką informację należy umieścić na karteczce przy pracy.  

3. Jakie prace przyjmuję do wypału?

Przyjmuję prace jedynie wykonane są z masy ceramicznej zakupionej w sklepach dla ceramików. Proszę o pozostawienie informacji o rodzaju użytej gliny.  

4. Ile trwa wypał?

Sam jeden wypał trwa 3 dni, jednak czas wykonania usługi uzależniony jest od ilości prac i miejsca w piecu. Określam go dokładniej po przyniesieniu prac do wypału. 

5. Na jakie temperatury wypalam prace?

Prace wypalane są standardowo na poniższe temperatury:

 • biskwit – 950⁰C,
 • szkliwo niska temperatura – 1050⁰C,
 • szkliwo wysoka temperatura – 1200⁰C i 1240⁰C 

Możliwe jest wypalenie prac w innej temperaturze, należy to jednak wcześniej ustalić ze mną. Wycena wypału jest wtedy indywidualna.

6. Cennik wypałów:

 • biskwit (950⁰C) – 20,00 zł/kg (cena minimalna)
 • szkliwo niska temperatura (1050⁰C) – 30 zł/kg
 • szkliwo wysoka temperatura (1200⁰C – 1240⁰C) – 35 zł/kg

7. Dodatkowo płatne usługi:

 • zawieszenie prac (koraliki, zawieszki) na specjalnym drucie – 10 zł/drut,
 • małe prace układane na półce (biżuteria, kafelki, mozaiki) – 50 zł/półka,
 • usługa ekspress (przyspieszenie kolejki – prace ekspresowe są wkładane do pieca w pierwszej kolejności) – +50% ceny standardowej,
 • ustawienie pracy na podstawce (prace szkliwione od spodu) –
  5 zł/podstawka,
 • odszkliwianie pracy od spodu – 10 zł/praca.  (od 20 zł – 50 zł cała półka)

8. Opłaty za uszkodzenia:

 • wybuch pracy – cena ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia uszkodzenia innych prac / półki / pieca  
 • zabrudzenie półki szkliwem – cena ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia jego zanieczyszczenia; (od 20 zł – 50 zł cała półka)  
 • zniszczenie pieca – według wyceny specjalisty.

9. Rodzaj i wymiary pieca:

KITTEC 130 L, wysokość 46 cm, średnica półki 52 cm. Do dyspozycji 6 półek.

10. Ceny za wynajem całego pieca:

 • biskwit (950⁰C) – 250 zł,
 • szkliwo niska temperatura (1060⁰C) – 300 zł,
 • szkliwo wysoka temperatura (1200⁰C-1240⁰C) – 400 zł. Wyższe temperatury – 10 zł za każde dodatkowe 10 ⁰C.

11. Oświadczenie

Przy pozostawieniu prac do wypału, wynajmujący piec podpisuje oświadczenie o rodzaju gliny, temperaturze wypału, sposobie wypału oraz o wzięciu odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i naprawy (robię dokumentację fotograficzną w takim przypadku). Wynajmujący proszony jest też o pozostawienie danych kontaktowych.

Ceramika Marymika

Pobrudźmy sobie ręce

Tu jestem

Marymika Ceramika
Pracownia „Przy Placu”

Teodora Toeplitza 2
01-560 Warszawa

Stacja METRO PLAC WILSONA Suterena. Na prawo od Żabki. Schodkami w dół.

+48 601 055 542 maryla.skwarska@gmail.com